Existují nějaká omezení na instalaci kotle STAFOR?


Omezením je nedostatek potřebné energetické kapacity v místě intalace. Například u rodinných domů s vytápěným prostorem 200 m²  je pro činnost kotle  potřeba proud až 25A (400V).

Mohu nainstalovat iontovoý kotel STAFOR do topného systému s litinovými radiátory?


Zkušenosti s instalací a provozem ion kotlů STAFOR ukazují že je to možné. Starý systém je třeba vymýt vodou, nebo lépe topný systémy vyčistit přípravkem STATERM CLEANER.

Je možné použít  kotel STAFOR naplněný vodou?


Ne .  

Jak se řídí výstupní výkon ion  kotle STAFOR?  


Výkon se nastaví speciální přísadou STATERM Power do iontových kotlů. Podle modelu kotle (např. STAFOR 10-20 od 10kW do 20kW), se určí podle tabulky parametry teplonosné látky - vodivost při určité teplotě pro daný výkon. Množstvím  přísady STATERM POWER  se tyto parametry upraví a dosáhne požadovaný výkon.

Už jste si stáhli e-book?

zapojení STAFOR