Teplonosné médium je tekutina, která přenáší teplo z tepelných kotlů do  topných zařízení  (radiátory, bojlery,  atd.).

Když se v topných systémech jako teplonosná látka používá obyčejná voda, spotřebitel se setká s několika problémy. Voda obsahuje různé soli a nečistoty, což je forma nejen koroze prvků topení, ale také tvorba solných ložisek a biologických nánosů na otopných plochách, To ovlivňuje stav a účinnost celého topného systému. Kromě toho může voda jako chladící tekutina být použita pouze pro kladné teploty (> 0˚C).

Kromě všech běžných požadavků, které se vztahují na teplonosné látky:

 • žádné mechanické nečistoty,

 • zamezení  korodování,

 • absence toxických složek a nemožnost samovznícení.

U  iontovými kotlů je ještě další požadavek - optimální elektrický odpor a vysoká stabilita iontů.

 

Někdy se používají v topných systémech náplně do automobilů proti zamrzání (jako Fridex), protože jeho chemické a zdravotní ukazatele nejsou určeny pro tento účel a jejich použití může nepříznivě ovlivnit vytápěcí zařízení a zdraví spotřebitele.

 

Na rozdíl od stávajících látek proti zamrzání pro topné systémy, teplonosná kapalina  STATERM EKO E40 obsahuje přísady, které zabráni tvorbě usazenin na stěnách výměníků tepla (radiátorů)  a odstraňuje již existující. Dále obsahuje doplňkové látky zpomalující korozi, anti-pěnu, stabilizační přísady a speciální přísady pro zajištění efektivní a optimální práci iontů v kotli.

 


 

STATERM EKO E40
STATERM POWER

Ekologicky čistý teplonosný STATERM EKO E40 pro topné systémy s iontovými kotly, neobsahuje  pro lidské tělo škodlivý glykol ethylen. Základem je  propylen který  není toxický, a proto je vhodný zejména pro vytápění rodinných domů a bytů.
SLOŽENÍ:  teplonosná látka obsahuje propylen, antikorozní přísady, anti-pěnu, stabilizující přísady a speciální  přísady.

VLASTNOSTI:

 • Obsahuje vyvážený soubor inhibitory koroze, které chrání ocel, litina, měď, mosaz, dural;
 • Odolný proti přetápění a oxidaci propylenglykolu
 • Chrání před mrazemi  při teplotách až -40 ˚C
 • Zabraňuje korozi topných zařízení
 • Nikdy neztuhne
 • Zabraňuje vzniku usazenin na povrchu topného zařízení
 • Bod varu 120 ˚ C
 • Pokud je používána v souladu s pravidly,  životnost  v topném systému je nejméně  5 let
 • Zaručuje  stabilní a nízké provozní náklady ion kotlů

PRAVIDLA použití:

Teplonosná kapalina se neředí, protože obsahuje vyvážený soubor přísad. Teplonosná látka se nalije do otopného systému a dál provozujete systém v souladu s návodem k použití.

Doplňkový přípravek určený k regulaci výstupního výkonu ion kotlů změnou iontového složení teplonosné látky. Doporučujeme použít k vytápění STATERM E40, E40 STATERM EKO a další chladící kapaliny, pro ion kotle.

Složení: 

Obsahuje volné kovové ionty, komplexní sloučeniny, stabilizátory, destilovanou vodu.

POUŽITÍ:

Produkt je určen pouze pro profesionální použití! prováděné v souladu s pokyny a pravidly pro instalaci a provoz otopných soustav s ion kotly.

Poznámka:

Neprofesionální použití doplňkové látky může vést k poruše iontového kotle a elektrických zařízení v budově.

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v těsně uzavřeném původním obalu při teplotách od +5 do +25 ° C. Doba použitelnosti - 12 měsíců od data výroby.

BEZPEČNOST:

Tento produkt je ekologický a bezpečný pro lidské zdraví neškodný. Po použití si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem.