Umístění EnergyPanelu

Pro známé, EnergyPanel

EnergyPanel,  

termodynamický solární panel

 

rozměr 1700 x 800 x 20 (mm), hmotnost 6,2 kg

barevné panely

 

 

Preferovanou možností získávání energie pro termodynamický solární systém je EnergyPanel. Působí jako výparník v cyklu tepelného čerpadla - fáze expanze. Pro vnitřní tekutinu - chladivo, a tím i panel, je typická nízká teplota (která může být nižší než 0 °C), zachycuje sluneční záření a okolní energii ze vzduchu. Obě energie se sčítají. Zisk, pro zajímavost, příznivě ovlivňuje také vítr nebo déšť. Dodává se jen společně s termodynamickými jednotkami pro které je navržen.


 

Nejúčinnější nástroj pro získávání energie - dnes nemá konkurenci 

 

Přes velmi malý rozměr, nízkou hmotnost a spolehlivý provoz dovoluje energii nedopravovat, ale získávat ji z okolí. 


9 hlavních výhod instalace EnergyPanelu:

 

  1. Systém je vhodný pro domácí použití (ohřev teplé vody, klimatizace a bazény) ale i průmyslové využití.

  2. Termodynamické panely jsou lehké a lze je natírat tak, aby barevně odpovídaly podkladu. 

  3. Instalace panelu je možná vodorovně i svisle s vývody dolů.

  4. Nezpůsobuje rychlé proudění vzduchu, nezvyšuje prašnost

  5. Díky odvodu zkondenzované vody se snižuje vlhkost vzduchu v prostorách

  6. Nepotřebuje masivní konstrukci, snadná manipulace.

  7. Snadno se udržuje, nehrozí rozbití skla

  8. Malá zastavěná plocha, jeden panel zpravidla stačí na ohřev až 300 l vody

  9. Žádné armatury s možností poruchy a to ani na přívodním potrubí

 


 

Termodynamické solární panely pracují po celý den po všechna roční období  

Asi víte, že samotná instalace klasických solárních kolektorů  je náročná operace pro 3-4 pracovníky. Ti musí pomocí lana těžké, většinou 2 až 3 panely na střechu vytáhnout, popřípadě je potřeba použít jeřáb. To, že taková manipulace a pohyb po okraji střechy je do značné míry rizikový, za špatného počasí nereálný úkon asi není potřeba uvádět. Proti tomu je instalace i manipulace s lehkým EnergyPanelem velmi snadná.

U trubicových kolektorů, jak víte, pohyb po střeše instalací nekončí, občas je potřeba počítat s nutnou výměnou vadných trubic a i to může být problém. Také zatížení střechy a bezpečné upevnění, zejména u větších instalací může představovat problém. Náročná je také případná oprava střechy pod kolektory, většinou je nutná náročná demontáž a montáž celého solárního pole. Náš EnergyPanel zpravidla žádnou údržbu nevyžaduje, nemá se na něm co rozbít.

 

Instalace EnergyPanelu je už díky jejich podstatně nižší hmotnosti, jen asi 6 kg, daleko jednodušší. Navíc se pro ohřev až 300 litrů vody instaluje jenom jeden panel. Výhodné je umístit EnergyPanel tak, aby na něj co nejdéle svítilo slunce. Hřát bude ale i bez něj, jen zisk tepla bude menší. Po našich zkušenostech, není potřeba panel nijak rozšiřovat. Výkon jednoho EnergyPanelu je pro ohřev vody dostatečný

 

EnergyPanel umožňuje celou řadu netypických způsobů umístění - kromě střechy, na fasádu, zábradlí balkonu, do kotelny, na půdu, apod. Takové varianty doporučujeme dopředu konzultovat, Možností umístění panelu je mnohem více, než u jiných solárních systémů.

 

Při plánování umístění je vhodné zohlednit trasu a instalaci propojovacího potrubí mezi panelem a jednotkou. Naše tenčí potrubí je většinou "v jednom kuse" bez přerušení a zbytečných spojů, nehrozí tedy netěsnost spoje nebo nějaké armatury, jako se to může stát u složitějšího solárního systému..

 

Většina solárních systémů je náročná na plochu, protože jedině tak lze zajistit slušný výkon. Může pak být těžké dostat se pod kolektory a provádět případnou údržbu, opravu střechy, či jiné části budovy. Plocha zastavěná EnergyPanelem je proti tomu jenom 170 x 80 cm a zpravidla se pod něj po opatrném odšroubování dostanete. 

 

 panel na zdi

 

 

Na co dávat pozor?

je to OKU našich systémů není potřeba počítat tlakové ztráty propojovacího potrubí. Limitem je vzdálenost EnergyPanelu od jednotky ThermBoil do cca 10 metrů. Větší vzdálenost je potřeba konzultovat. 

Druhou a poslední podmínkou pro použití termodynamického solárního systému je, že EnergyPanel je umístěn výš než horní hrana jednotky a potrubí umožňuje chladivu (náplni okruhu) stékat do jednotky (okruh není naplněn zcela, chladivo se odpařuje). 

Přestože panel má zaručený ohřev do teploty -5 °C, provoz při nižších teplotách není vyloučen. Ač se to možná nezdá, dnů s potřebou přitápět záložním zdrojem. zpravidla vestavěnou topnou tyčí v nádrži, není v roce ani 30. Možnost ohřívat EnergyPanelem je tedy při jeho venkovní instalaci minimálně po 335 dnů v roce.

U některých instalací je potřeba řešit odvod zkondenzované vody na panelu. Při instalaci panelu na rovnou střechu je potřeba vyřešit naklonění panelu speciální konstrukcí. 

Samozřejmostí je bezpečné upevnění EnergyPanelu s ohledem na povětrnostní vlivy, zejména vítr a sníh. 

 

předěl.

Návrhy umístění pro instalaci EnergyPanelu:

Celoroční provoz

Aby se předešlo potřebě dohřívat vodu v zimních měsících, můžete zvolit variantu, kdy jeden EnergyPanel je venku pro letní provoz a druhý v interiéru (chodba, sklad, strojovna, kotelna - panelu nevadí prašnost. Zde odebírá nepotřebné teplo a to zužitkuje pro ohřev vody. Například v kotelně na tuhá paliva zpravidla nevadí, když bude vzduch o něco chladnější.

 
Nepoužil bych toto u NED a pasivních domů, nebo tam, kde by se kvůli němu muselo víc topit. Tak tomu bývá u jiných tepelných čerpadel na ohřev vody.
 
Druhý EnergyPanel je možný, nikoli nutný. Činný je jen jeden. Přepíná se zpravidla jen jednou na jaře a na podzim, podle návodu.