Porovnání termických kolektorů, fotovoltaiky a EnergyPanelu
Pro známé

Cena solárního kolektoru není měřítko výkonu

Je možné, že jste rozhodnuti instalovat na svoji střechu solární panely, nebo kolektory. Není žádný důvod, proč bych vás měl od tohoto odrazovat. Z každodenní praxe ale vím, jak velký rozdíl je ve výkonech jednotlivých typů solárních systémů. Prodejci vás ve vlastním zájmu zisku, o tomto informovat nebudou. Až na výjimky. 

Vy znáte využitelný výkon nabízeného systému?
Ověřte si hodnoty, nejlépe sami!

Myslím si, že každý zájemce by měl být dopředu informován o tom, kolik energie bude možné z daného systému využít. Velice často se deklaruje například to, že trubicové kolektory jsou výkonnější, což nemusí být až taková pravda. Je možné že tento typ kolektorů bude výkonnější díky menším tepelným ztrátám za nízkých venkovních teplot, ale zároveň může být ten samý kolektor méně výkonný v létě, protože světlo musí procházet přes dvě skleněné vrstvy.

Na co se ale při takovém srovnávání zapomíná, jsou rovné podmínky, zejména ve velikosti absorpční plochy. Jestliže se tato plocha deskového kolektoru, která je například 2 x 1,83 m2, nahradí jedním trubicovým kolektorem 2,43 m2, nemůže být výkon nikdy srovnatelný protože sběrná plocha pro sluneční záření není stejně veliká.

Parametry kolektorů lze většinou podle typu vygooglit.

rozhodněte až budete znát výkon

Deskové kolektory

graf - deskový systém

Systémy s deskovými kolektory mají zpravidla optimalizovaný poměr cena/výkon. U dobře zvládnutých instalací není problém s odstavením a znovu uvedením do aktivního stavu. Mohou si proto dovolit v návrhu překročit denní spotřebu tepla v letních měsících. Ještě větší počet kolektorů však zvýší přínos jen málo, zato se proti vyššímu výkonu neúměrně zvyšuje cena pořízení.  To je také důvod, proč přitápění je svým výkonem jen symbolické a nedoporučuje se jej bez uplatnění letních přebytků, například pro ohřev bazénu, řešit. Prvotní  je vždy ohřev vody, teprve co je výkon nad, může být využito na přitápění a to je za celý rok minimum.. 

 


Orientační roční zisk 2000 - 2200 kWh

Spočítat

Trubicové kolektory

graf - trubicové kolektory

Přestože se o tomto způsobu ohřevu vody říká, že je výkonnější, dost často tomu tak není. Technicky není vyloučené systém s těmito kolektory po dosažení teploty vypnout, je ale takřka nemožné jej do vychladnutí uvést znovu do provozu. A tím vychladnutím je stav, který nastane zpravidla až po přerušení slunečního svitu, tedy zpravidla v noci. Aby se technicky nemuselo toto nákladně řešit, je výkon systému zpravidla navrhován nižší, než je spotřeba tepla na ohřev, aby k vypínání nikdy nedocházelo. To je vyřešeno menší absorpční plochou, což se nepříznivě projevuje na celkovém ročním zisku energie. Lidé často slyší na nižší cenu takového systému díky tomu, že je menší, prodejci je však o nižším výkonu neinformují.

Orientační roční zisk 1400 - 1600 kWh

Spočítat

Fotovoltaické panely

FV graf

Panely tohoto typu nevyrábí teplo, ale elektřinu a tou lze i ohřívat vodu. Účinnost je v současné době mnohem horší, než při přímém získávání tepla. To se odráží jak na počtu panelů, zastavěné ploše, ale hlavně pořizovací ceně. Někteří prodejci jsou opět schopni tvrdit, že už dva panely ohřejí stejné množství vody, jako dva deskové kolektory a také, že je skoro jedno, jaké je počasí. Výhodou tohoto ohřevu však je, že mohou skoro stejně efektivně ohřívat vodu na nízkou teplotu, jako na vysokou. Jejich závislost na slunci je ale velmi podobná předcházejícím systémům. Pokud elektřinu vyrobíte, doporučuji ji využít jinak než na výrobu tepla. Využijte ji tam kde  je nenahraditelná. 

Roční využitelný výkon z 1 kWp zpravidla vychází při plném využití okolo 900 kWh.

Spočítat

Jak to bude s EnergyPanelem a jeho výkonem?

Všichni víme, že uvedené výpočty a grafy jsou více méně teorie. U každé instalace je mnoho faktorů, které vše mohou ovlivnit, to směrem nahoru i dolů. K dalšímu grafu byste měli přistoupit s podobnou tolerancí. I tak je patrný značný rozdíl proti předcházejícím grafům..

Jak už asi víte, do ohřevu 300 litrů se používá jeden EnergyPanel a i zbytek systému je kromě nádrže u jednotek ThermBoil a TERMBOX stejný. Proto výkon bude přibližně stejný, liší se jen požadavkem na množství tepla pro různou spotřebu teplé vody, což je v grafu znázorněno.

Zobrazený výkon bude platit při úplném využití jednotky během celého dne. Skutečná doba ohřevu pak bude odpovídat potřebnému množství tepla na ohřev vody.

K dispozici je nástroj na monitorování a měření, můžete jej tedy využít, vše otestovat a graf konkrétními údaji podpořit, či zpřesnit.


Předpokládané pokrytí spotřeby energie na ohřev vody - vyberte množství

100 litrů
200 litrů
300 litrů

graf EnergyPanel

graf EnergyPanel

graf EnergyPanel

Komu odpovědět:

Vaše sdělení: